Slovenská endokrinologická spoločnosť

Prihlásenie

Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Shoutbox

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.

Kto je Online

-> Hostí Online: 1

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 99
-> Najnovší člen: Stanislava Didikova

Vitajte

Slovenská endokrinologická spoločnosť; (SES) je nezisková organizácia vedeckých a klinických pracovníkov pracujúcich v oblasti endokrinológie, založená s cieľom podporovať výskum a vzdelávanie v endokrinológii, komunikáciu medzi všetkými, ktorí sa o endokrinológiu zaujímajú a propagovať endokrinológiu na Slovensku.

Medzi významné iniciatívy SES patrí každoročné organizovanie endokrinologického kongresu ako nedeliteľného fóra experimentálnej a klinickej endokrinológie od roku 1978 striedavo v Čechách a na Slovensku v rámci spolupráce s Českou endokrinologickou spoločnosťou (ČES). Poslednou významnou aktivitou bolo vydanie novej česko-slovenskej učebnice endokrinológie.

18th European Society of Endocrinology Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

On behalf of the Programme Organising Committee and the Local Organising Committee we are delighted to invite you and the members of our national endocrine society to the 18th European Society of Endocrinology Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism which will take place from 25-28 February 2016 in Opatija, Croatia.
http://esepostgraduate2016.endokrinologija.com.hr/

Darko Kastelan
President of the Croatian Society for Endocrinology and Diabetology

Dvorana slávy slovenskej medicíny

Do Dvorany slávy slovenskej medicíny bol 8.12.2015 slávnostne uvedený významný slovenský endokrinológ prof. MUDr. Branislav Lichardus DrSc, za svoju celoživotnú vedeckú, odbornú a pedagogickú prácu. V mene všetkých členov SES srdečne gratulujeme.

Pozvánka
Ďakovný list

ESHRE (Európska spoločnosť pre humánnu reprodukciu a embryológiu)

ESHRE (Európska spoločnosť pre humánnu reprodukciu a embryológiu)
Odporučené postupy ESHRE pre manažment žien s predčasnou ovariálnou insuficienciou
https://www.eshre.eu/guideline/POI

17-th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

I am honored to announce that: 17-th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be held in capital of Albania, Tirana on 19-22 November 2015.
The Albanian Society of Endocrinology, and me personally as President, will welcome with pleasure the young endocrinologist of Slovak Endocrine Society to participate in this course.
I would appreciate if You would help to transmit to young members of your Society the message to take part to a very well prepared training scientific course and to discover Tirana, a new city.

Sincerely
Professor Dr. Agron YLLI
Local organizer
President of Albanian Society of Endocrinology
http://www.esepostgraduate2015.com/

IX. INTERNATIONAL CONGRESS ISSAM

Drazí kolegové, jménem organizačního výboru ISSAM bychom Vás rádi pozvali k účasti na IX. kongresu mezinárodní společnosti pro zdraví a stárnutí mužů, který se bude konat ve dnech 1. - 3. října 2015 v Praze. Kongresy ISSAM jsou jedinečným místem odborných informací a neformální komunikace účastníků s předními odborníky v oblasti zdraví a stárnutí žen a mužů.
http://www.issam2015.cz/
S úctou, Bruno Lunenfeld, Svetlana Kalinchenko

Aktivity prezídia SLS vo veci pripomienkovania legislatívnych návrhov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia výborov odborných spoločností, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov SLS,
Vážení kolektívni a pridružení členovia SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK) vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia...

Prehľad podujatí medzinárodných endokrinologických spoločností

EndoBridge 2015 - Antalya, Turkey October 15-18, 2015 - možnosť požiadať SES o cestovný grant
AFES 2015 – Kuala Lumpar, 10-13 December 2015
ENDO 2016 – Boston, 1-4 April 2016
ECE 2016 – Munich, 28-31 May 2016
ICE/CSE 2016 – Beijing, 31 Aug-4 Sep 2016

Sympózium Tyreologickej komisie Európskej asociácie nukleárnej medicíny - Berlin 2015

Dňa 20.06.2015 sa v Berlíne konalo medzinárodné sympózium, organizované tyreologickou komisiou Európskej asociácie nukleárnej medicíny. Zúčastnili sa ho 2 endokrinológovia zo Slovenska: H. Urbánková a P. Kentoš. Sympóziu predsedal M. Luster a Fuhrer z Nemecka. Téma bola zameraná na nové revidované americké "guidelines" v liečbe diferencovaného karcinómu štítnej žľazy a ich perspektívy v Európe...

ECE 2015 – 17th European Congress of Endocrinology, Dublin

17. kongres Európskej endokrinologickej spoločnosti sa konal v termíne 16.-20. mája 2015 v Dubline v Írsku.
Program pozostával zo 6 plenárnych zasadnutí, 29 sympózií a 17 stretnutí so špičkovým odborníkom na aktuálnu tému. Slovensko malo svojho zástupcu v predsedníctve sympózia Diabetes a kosť. Prof. Payer viedol blok spolu s Prof. McKennom, uviedol rečníkov ktorí predstavujú špičku v európskej osteológii - Prof. Vestergaarda, Prof. Ferrariho, Prof. McCloskeyho. Na kongres bolo prihlásených spolu 1701 abstraktov...

ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS a Slovenská internistická spoločnosť SLS

Vás pozývajú na slávnostný seminár
k 80. výročiu narodenia Doc. MUDr. Petra Hnilicu, CSc.
ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE


ktorý sa uskutoční v utorok 21. apríla 2015 o 15.30 hod.
v posluchárni Dionýza Diešku, SZU, Limbová 12, 833 37 Bratislava
Pod záštitou rektora SZU, Prof. MUDr. Petra ŠIMKU, CSc.

XXXVIII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností SLS pořádá ve dnech 15. – 17. října 2015
XXXVIII. ENDOKRINOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí
XXXVIII. Endokrinologické dny - INFORMACE.pdf
Špindlerův Mlýn
Hotel Harmony Club
Vygenerované za: 0.02 sekúnd
713,342 návštev